Szkolny Przegląd Musztry


Image and video hosting by TinyPic
 
V Przegląd Musztry
W piątek 15 czerwca 2018 r. w auli szkolnej im. dyr. W. Czerwińskiego odbyło się spotkanie w projekcie WIE „Legiony od kuchni” połączone w tym roku ze Szkolnym Przeglądem Musztry odbywającym się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.   W tym dniu odwiedzili nas znakomici goście: Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV młodszy inspektor pan Sławomir Trojanowski, podpułkownik magister inżynier Michał Gazda starszy wykładowca Studium Szkolenia Wojskowego Wojskowej Akademii Technicznej, major Artur Leśniewski z 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego, komisarz Artur Duszak z Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, kapitan Straży Granicznej Dorota Białoń z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, aspirant sztabowy Jacek Błaszczyk z Komendy Rejonowej Warszawa IV, starszy chorąży Wojciech Kowalski i pana Jarosław Madej reprezentujący 10. Warszawski Pułk Samochodowy oraz pani Ewa Rogalska z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
W trakcie spotkania dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Pruszyńska wręczyła podziękowania uczniom klas wojskowych i Straży granicznej za udział w pikniku u Marszałka pt. „Mamy Niepodległą i cieszmy się nią”, a komisarz Artur Duszak podziękował uczniom klas policyjnych za pokaz musztry wykonany podczas „Nocy Muzeów” w Komendzie Głównej Policji.  W kolejnej części zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczycieli obejrzeli film pt. „Szczypiorno – tu rodziła się Niepodległa- tu narodził się szczypiorniak”, przygotowany w projekcie „Legiony od kuchni”, będący rekonstrukcją pobytu legionistów w obozie w Szczypiornie. Koordynator projektu „Legiony od kuchni” pani Monika Wyszyńska zrelacjonowała również dotychczasowe działania w projekcie, a były to m.in. warsztaty w Muzeum Historii Polski „Przystanek niepodległość” oraz „Bohaterowie niepodległości”, wycieczka poświęcona „Ojcom niepodległości”, wydanie specjalne gazetki pt. „Mamy niepodległą”, warsztaty historyczno-kulinarne „Legiony od kuchni” i wspomniany film w reżyserii Pana Piotra Kościelniaka i ucznia klasy 1 LA Bartosza Sawindy.  Na koniec spotkania w auli rozstrzygnięty został konkurs na „Wzorowego Ucznia Klasy Mundurowej”. Ten zaszczytny tytuł otrzymał uczeń klasy wojskowej Hubert Kaczmarzyk.
Po spotkaniu w auli, już na placu apelowym obył się doroczny Przegląd Musztry. W wyniku rywalizacji jury w składzie: podpułkownik Michał Gazda ze Studium Szkolenia Wojskowego WAT  jako przewodniczący jury, komisarz Artur Duszak reprezentujący Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, major Artur Leśniewski z 10 Warszawski Pułk Samochodowy, kapitan Straży Granicznej Dorota Białoń z NwOSG, aspirant sztabowy Jacka Błaszczyka z KRP Warszawa IV oraz starszy chorąży Wojciech Kowalski reprezentujący 10 Warszawski Pułk Samochodowy, ogłosiło wyniki: pierwsze miejsce zajęła klasa 1 LC (klasa Straży granicznej), drugie klasa 1 LB (klasa policyjna), a trzecie klasa 1 LA (klasa wojskowa). Na koniec wszyscy częstowali się pyszną grochówką, przygotowaną wspólnie przez uczniów technikum i liceum w czasie warsztatów kulinarnych w projekcie „Legiony od kuchni” pod czujnym okiem pani Darii Romankiewicz i pana Piotra Chojnowskiego.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: