Szkolne Czytanie w Konarskim


„Szkolne Czytanie w Konarskim” 2020 wpisuje się w obchody 135- lecia szkoły. Uroczystość odbędzie się  dn. 21.10.2020 r.  o godz.11.00, w auli im. dyrektora Wincentego  Czerwińskiego w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego, ul. Okopowa 55a. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pani Aurelii Michałowskiej oraz Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pana Krzysztofa Strzałkowskiego. Patronat medialny: Radio Warszawa. „Szkolne  Czytanie w  Konarskim” to tradycja zainspirowana Narodowym Czytaniem  oraz utworami rekomendowanymi przez Parę Prezydencką. Co roku, w październiku Konarszczacy czytają wraz z zaproszonymi gośćmi. W dotychczasowych edycjach czytali z młodzieżą reprezentanci władz miejskich, oświatowych i kościelnych, aktorzy, dziennikarze, prawnicy, artyści-muzycy, pracownicy instytucji pozarządowych, reprezentanci służb mundurowych i warszawskich uczelni wyższych  oraz absolwenci Konarskiego i emerytowani dyrektorzy oraz nauczyciele. „Szkolne Czytanie dla Niepodległej” w 2018 r. zostało objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Patronem medialnym przedsięwzięcia od kilku lat pozostaje Radio Warszawa.
 
Koordynatorzy
Joanna Morawska
Małgorzata Świcarz

Urząd Dzielnicy Wola -- https://wola.waw.pl/

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: