Stypendyści Prezesa Rady Ministrów


Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2019
27 listopada 2019 r. o godzinie 11:00  w  auli  Wyższej  Szkoły  Menedżerskiej  w  Warszawie odbyła się, z udziałem Mazowieckich Wicekuratorów Oświaty pani Doroty Skrzypek oraz pana Krzysztofa Wiśniewskiego, uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.  Stypendia za najwyższą średnią w szkole w roku szkolnym 2018/2019 odebrały uczennice: Elżbieta Waszczyk z klasy IV Technikum nr 26 – wychowawca pani Anna Baderko oraz Agata Walędziak z klasy 3 LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego – wychowawca pani Marta Kowalczuk. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2018
26.11.2018 r w auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie odbyła się gala z udziałem Mazowieckiego Kuratora Oświaty pani  Aurelii Michałowskiej raz pani Doroty Skrzypek Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, na której wręczono dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość uświetnił występ chóru i obecność honorowych gości: Marka Suskiego – Szefa Gabinetu Politycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Joanny Szczawińskiej – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artura Standowicza – Wicewojewody Mazowieckiego i Stanisława Dawidziuka – Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wśród uhonorowanych znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Paulina Dominiak z klasy 4 Tż2  i Agata Walędziak z klasy 2 LB. Uczennice znalazły się wśród 278 osób z warszawskich szkół, które otrzymały pamiątkowe dyplomy i stypendia naukowe. Stypendystkom, ich rodzicom oraz wychowawcom pani Anecie Jeżak i pani Marcie Kowalczuk serdecznie gratulujemy !!!

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2017
266 najzdolniejszych uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało w dniu 20 listopada 2017 r. stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość została zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Wśród tych najzdolniejszych uczniów znalazła się nasza uczennica Anna Andrzejak z klasy technik żywienia i usług gastronomicznych. Wychowawcą uczennicy jest pani Katarzyna Jadwiszczok.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2016
15 listopada 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Olga Simińska najlepsza uczennica naszego liceum oraz Natalia Celińska, która osiągnęła najwyższe wyniki w nauce w technikum. Uczennicom towarzyszyły wychowawczynie: pani Anna Lubieniecka i pani Ewa Ban.  

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2015
Wśród 241 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. W imieniu Prezesa Rady Ministrów akty przyznania stypendiów uzdolnionym uczniom wręczyły pani Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty oraz pani Mieczysława Nowotniak Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st Warszawy. Uroczystość odbyła się w dniu 18 listopada w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre. Te kryteria spełnili w naszej szkole:
Aleksandra Rowicka uczennica klasy 4 O/T naszego technikum, która już po raz trzeci została stypendystką stypendium Prezesa Rady Ministrów  oraz
Rafał Roguszczak z klasy 3 LB naszego liceum, który jako pierwszy uczeń klas wojskowych został stypendystą stypendium PRM - dotychczas stypendystami w liceum byli uczniowie klas policyjnych.
Uczniowie uczestniczyli w uroczystości wraz ze swoimi wychowawcami: panią Ewą Ban i panią Agnieszką Wereszczak.
Naszym prymusom, gratulujemy!

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2014

W dniu 24 listopada 2014r. w gmachu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia uzdolnionym uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Wśród zgromadzonych gości byli m.in. prof. dr Stanisław Dawidziuk J.E. Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, dr Joanna Michalak-Dawidziuk Prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Biura Edukacji m.st. Warszawy. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwoje uczniów naszej szkoły: uczennica klasy 3 0/T Technikum Aleksandra Rowicka oraz uczeń klasy 3 LB Liceum Ogólnokształcącego Artur Stańczak. W uroczystości wzięli udział wychowawcy klas: pani Ewa Ban oraz pani Beata Leska. Uczniowie odebrali stypendia i gratulacje z rąk pana Karola Semika Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz pani Katarzyny Góralskiej Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty. Uroczystość uświetnił występ Chóru LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie „Tutti Cantamus”.


Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2013
W dniu 2 grudnia 2013r. w auli Politechniki Warszawskiej  odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji.
W dniu 2 grudnia 2013r. w auli Politechniki Warszawskiej  odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwoje uczniów naszej szkoły, uczennica klasy 2 0 Technikum oraz uczeń klasy 2 LB Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów oraz wychowawcy klas: pani Lidia Brandmiller-Witowska oraz pani Beata Leska. Uczniowie odebrali stypendia i gratulacje z rąk m.in. rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Jana Szmidta, prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Władysława Wieczorka, dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Piotra Dmochowskiego-Lipskiego, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Mirosława Krusiewicza oraz Barbary Krępskiej Naczelnika Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego Biura Edukacji m. st. Warszawy. Wszyscy nagrodzeni i goście uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: