Rada rodziców


Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Pani Iwona Wasilewska (3LC)
Wiceprzewodniczący Pani Anna Zawadzka  (1H)
Sekretarz Pani Beata Głuchowska  (2LC)
Skarbnik Pani Anna Kowalczyk-Chmura  (1LB)
Adres mailowy rady rodziców - rada_rodzicow@konar.info

Wpłaty na radę rodziców można dokonywać przelewem na konto:

PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa
44 1020 1185 0000 4602 0011 0155
RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół im. M. Konarskiego
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 A
(w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz czego dotyczy wpłata)

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od 130 lat

Rekomendacje pracowników w Technikum i BS:


Rekomendacje partnerów w szkole LO: