"Podaruj wiersz"


Serdecznie dziękuję uczniom za wzięcie udziału w akcji „Podaruj wiersz”, zorganizowanej  przez Fundację Zbigniewa Herberta. Udział w inicjatywie polegał na przepisaniu odręcznie wybranego wiersza i podarowaniu go wybranej osobie. Wiersz można było podarować  drogą elektroniczną, w formie „cyfrowego dyptyku” składającego się ze zdjęcia przepisanego wiersza oraz pliku audio  z odczytem utworu. „Poezja jest darem. Otrzymujemy ten dar, ale możemy też nim się dzielić. Warto to robić. Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to również intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go. Niech to będzie prosty, ludzki gest – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni” – mówi prof. Paweł Próchniak, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta i pomysłodawca akcji.
Za udział w akcji otrzymaliśmy podziękowania od Fundacji Zbigniewa Herberta. 
Joanna Morawska koordynator akcji

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: