Konar pomaga


Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
W ramach akcji wolonatriackich „Konar pomaga” nasza społeczność szkolna aktywnie działa na rzecz potrzebujących. Włączamy się w liczne działania, m.in.
 • fundacji „ŚWIAT NA TAK” organizując zbiórki przyborów szkolnych, bale karnawałowe dla dzieci, mikołajki w domu dziecka, bale integracyjne, 
 • Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego „OKO” Mazowieckiego Oddziału PCK działając na rzecz Powstańców Warszawskich, 
 • Mazowieckiego Odziału PCK m.in. w ramach akcji Godne dzieciństwo, 
 • Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach Dni Papieskich, 
 • w ramach programu „Dzień dla Życia” angażując się w akcje krwiodawstwa oraz „Zostań dawcą szpiku”, 
 • „Szlachetnej paczki” organizując pomoc dla konkretnych rodzin, 
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
 • akcję „Daj herbatę”, pomagając bezdomnym, 
 • fundacji „Budzik” zbierając potrzebne artykuły medyczne i higieniczne,  
 • na rzecz integracji międzypokoleniowej, organizując „Spotkania ze świadkiem historii”, 
 • na rzecz przedszkolaków, organizując warsztaty profilaktyczne „Jedz smacznie i zdrowo” oraz „WF z klasą mundurową”, czy „Być sprawnym jak ….” .
Obecnie opiekunami szkolnego wolontariatu są pani Agnieszka Wereszczak i pani Marta Łątkowska. Dotychczas opiekunami kół wolontariatu były: pani Anna Fabczak oraz pani Sylwia Sala.  Dzięki działaniom podejmowanym przez opiekunki oraz społeczność Konara otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoła przyjazna wolontariatowi” oraz Dyplom WAWA BOHATERM.

„Konar pomaga” w akcji
 
 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: