KEKS


Działania realizowane w ramach KEKS w 2019/2020

Dnia 15.11.2019 klasy liceum, technikum i szkoły branżowej wraz z opiekunami wybrały się do kina na seans filmowy- „Legiony”    w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Film  przedstawia historię z lat 1914-16, uczestników walk o niepodległość Polski.  Skupia się na bojowym czynie Legionów Polskich, czyli od wymarszu z Oleandrów, aż po bitwę pod Kościuchnówką. Epilogiem są wydarzenia z listopada 1918. Opowieść przede wszystkim oddaje hołd zbiorowemu wysiłkowi pokolenia, które w czasach niewoli chwyciło za broń i wywalczyło niepodległość. Seans był finansowany z projektu „Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą”.
Koordynator KEKS 
Joanna Morawska 
 
3 października 2019 klasa 1lc obejrzała w Teatrze Imka spektakl „Król Edyp” Sofoklesa.  Przenieśliśmy się w czasy greckiej mitologii, do świata starożytnych Teb.  Przedstawienie klasyczne w formie, które jednocześnie uczy widza zasad funkcjonowania antycznego teatru oraz konstrukcji dramatu według ówczesnych schematów.
Spektakl był finansowany z programu „Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą”
 
23 października 2019 roku klasy 2la, 3tż1, 3lb, 2tż1 wraz z wychowawcami wybrały się do Teatrum Palladium  na „Dziady” A. Mickiewicza. „Dziady” to klasyka polskiego dramatu romantycznego, obowiązkowa lektura szkolna, arcydzieło literackie i dramatyczne.
Młodzież miała świetną okazję, by pogłębić swoją wiedzę na temat dramatu romantycznego                         i poruszanej przez niego problematyki narodowej, społeczno – politycznej czy metafizycznej.
  Trudny skądinąd dla współczesnego młodego widza dramat w inscenizacji Teatru Nowego ze Słupska zaintrygował przede wszystkim brawurową grą aktorską, połączeniem słowa z muzyką , śpiewem  i ruchem scenicznym , a także ciekawymi rozwiązaniami inscenizacyjnymi.
Spektakl był finansowany z programu „Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą”

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: