Rekrutacja do BRANŻOWEJ SZKOŁY


Tu zostaną zamieszczone aktualne informacje dotyczące rekrutacji (regulamin i harmonogram rekrutacji oraz link do systemu rekrutacji) po opublikowaniu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przepisów obowiązujących w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi szkoły.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: