BiP


Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego

aktualizowano: 11 stycznia 2021 r.

Dyrekcja:

Dyrektor: mgr inż. Małgorzata Pruszyńska
Przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu się w Kancelarii Dyrektora

Kancelaria Dyrektora czynna:
poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Wicedyrektor: mgr Iwona Biernacka
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek 08:00 - 12:00 
wtorek 13:00 - 15:30 
środa 8:00 - 12:00 
czwartek 13:00 - 15:30 
piątek 08:00 - 12:00

Wicedyrektor: mgr Dorota Marciniak
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek 08:00 - 12:00 
wtorek 12:00 - 16:00 
środa 12:00 - 16:00 
czwartek 08:00 - 12:00 
piątek 08:00 - 16:00

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż. Magdalena Ćwik
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek - piątek 08:00 - 12:00

Kierownik gospodarczy: Maria Jezierska
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Adres:

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a
01-043 Warszawa
(22)-838-60-61 do 3
e-mail: konar@konar.info
www.konar.info

Numer konta:
49 1030 1508 0000 0005 5090 0017
Duplikat świadectwa  - 26 zł
Duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

Działalność:
Szkoła funkcjonuje zgodnie z celami i zadaniami wynikającymi z Ustawy o OS z 7.09.1991 roku z późniejszymi zamianami - pobierz statut szkoły wraz z załącznikami.

Rekrutacja: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.  MICHAŁA KONARSKIEGO ZATRUDNI St.WOŹNY 0,5 ETATU. GODZINY PRACY DO UZGODNIENIA. PŁACA WG REGULAMINU WYNAGRODZANIA OBOWIĄZUJĄCEGO   W ZESPOLE SZKÓŁ. PRACA OD 01.12.2019r. KONTAKT TEL. 22 838 60 61 W. 12 LUB 24 LUB NA ADRES MAILOWY kier_gospodarczy@konar.info lub kadry@konar.info a także osobiście ZS im. M. Konarskiego ul. Okopowa 55A w godzinach  10.00-16.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.  MICHAŁA KONARSKIEGO ZATRUDNI ROBOTNIKA  DO PRAC LEKKICH NA 0,8 ETATU. GODZINY PRACY DO UZGODNIENIA. PŁACA WG REGULAMINU WYNAGRODZANIA OBOWIĄZUJĄCEGO   W ZESPOLE SZKÓŁ. PRACA OD 01.12.2019r. KONTAKT TEL. 22 838 60 61 W. 12 LUB 24 LUB NA ADRES MAILOWY kier_gospodarczy@konar.info lub kadry@konar.info a także osobiście ZS im. M. Konarskiego ul. Okopowa 55A w godzinach 10.00-16.00


Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55A ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownik obiektów sportowych (1 etat)
Ogłoszenie
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pana Mariusza Goławskiego  na stanowisku kierownika obiektów sportowych. Pan Mariusz Goławski  posiada wykształcenie wyższe,  doświadczenie zawodowe oraz spełnia niezbędne wymagania  zawarte w ofercie   o zatrudnieniu na ww. stanowisko.

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55A ogłasza nabór na wolne stanowisko referent/ starszy referent/samodzielny referent /specjalista/sekretarka kancelarii
Ogłoszenie
Oświadczenie
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pani Sylwii Deptuła na stanowisku specjalisty. Pani Sylwia Deptuła posiada wykształcenie wyższe,  doświadczenie zawodowe oraz spełnia niezbędne wymagania zawarte w ofercie o zatrudnieniu na ww. stanowisko.
 
Zamówienia publiczne:
Dyrektor Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego ogłasza:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną do projektu 2020-1-PL01-KA102-078309
Załącznik nr 1 do ogloszenia o usłudze społecznej
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Doświadczenie-wykaz usług
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ - Propozycja menu
Załącznik nr 6A do SIWZ-Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6B do SIWZ-Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6C do SIWZ-Oświadczenie brak powiązań
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Rozbiórka budynku warsztatowego „C” Zespołu Szkół im. M. Konarskiego przy ul.Okopowej 55a w Warszawie na działce o numerze ewidencyjnym 25 w obrębie 6 -03 -06”
SIWZ i załączniki nr 1,2,3,4,5,6,9,10
Przedmiar robót - załącznik nr 7
Projekt budowalny rozbiórki - załącznik nr 8
Informacje dla wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDyrektor Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia na prowadzenie bufetu szkolnego.
Załączniki:
Ogłoszenie
Wymagania
"Wymiana podłóg w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego przy ulicy Okopowej 55a w Warszawie - roboty budowlane - III piętro"


Osoba wprowadzająca dane:
Z.S. im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a
01-043 Warszawa

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: