BiP


Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego

aktualizowano: 21 czerwca 2019 r.

Dyrekcja:

Dyrektor: mgr inż. Małgorzata Pruszyńska
Przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu się w Kancelarii Dyrektora

Kancelaria Dyrektora czynna:
poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Wicedyrektor: mgr inż. Kamilla Jachowicz
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek 08:00 - 12:00 
wtorek 13:00 - 15:30 
środa 8:00 - 12:00 
czwartek 13:00 - 15:30 
piątek 08:00 - 12:00

Wicedyrektor: mgr Dorota Marciniak
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek 08:00 - 12:00 
wtorek 12:00 - 16:00 
środa 12:00 - 16:00 
czwartek 08:00 - 12:00 
piątek 08:00 - 16:00

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż. Magdalena Ćwik
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek - piątek 08:00 - 12:00

Kierownik gospodarczy: Maria Jezierska
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Adres:

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a
01-043 Warszawa
(22)-838-60-61 do 3
e-mail: konar@konar.info
www.konar.info

Numer konta:
49 1030 1508 0000 0005 5090 0017
Duplikat świadectwa  - 26 zł
Duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

Działalność:
Szkoła funkcjonuje zgodnie z celami i zadaniami wynikającymi z Ustawy o OS z 7.09.1991 roku z późniejszymi zamianami - pobierz statut szkoły wraz z załącznikami.

Rekrutacja:
Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55A ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownik obiektów sportowych (1 etat)
Ogłoszenie
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pana Pawła Rosłana na stanowisku kierownika obiektów sportowych. Pan Paweł Rosłan posiada wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe oraz spełnia niezbędne wymagania zawarte w ofercie o zatrudnieniu na ww. stanowisko.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.  MICHAŁA KONARSKIEGO ZATRUDNI ROBOTNIKA  DO PRAC LEKKICH NA 0,5 ETATU. GODZINY PRACY DO UZGODNIENIA. PŁACA WG REGULAMINU WYNAGRODZANIA OBOWIĄZUJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ. PRACA OD 15.02.2019Rr. KONTAKT TEL. 22 838 60 61 W. 12 LUB 24 LUB NA ADRES MAILOWY konar@konar.info lub kier_gospodrczy@konar.info a także osobiście ZS im. M. Konarskiego ul. Okopowa 55A w godzinach 9.00-15.00
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pana Marka Kalickiego na stanowisku robotnik do prac lekkich. Pan Marek Kalicki posiada wykształcenie średnie zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz spełnia niezbędne wymagania zawarte w ofercie o zatrudnieniu na ww. stanowisko.

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55A ogłasza nabór na wolne stanowisko referent/ starszy referent/samodzielny referent /specjalista/sekretarka kancelarii
Ogłoszenie
Oświadczenie
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pani Marzanny Kościńskiej na stanowisku specjalisty. Pani Marzanna Kościńska posiada wykształcenie średnie zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz spełnia niezbędne wymagania zawarte w ofercie o zatrudnieniu na ww.stanowisko.


Zamówienia publiczne:
Przebudowa pomieszczeń dla dwóch pracowni dydaktyczno – gastronomicznych a także rozbudowa instalacji gazowej i budowa instalacji wentylacji mechanicznej.
Ogłoszenie
SIWZ i wzór umowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferenta

"Wymiana podłóg w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego przy ulicy Okopowej 55a w Warszawie - roboty budowlane - II piętro"
Ogłoszenie
SIWZ i wzór umowy
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Rzut II piętra
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferenta
 
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul.Okopowej 55a w Warszawie
Ogloszenie
SIWZ
Wyjaśnienie do pytań dotyczących postępowania
Informacja z otwarcia ofert

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy


Osoba wprowadzająca dane:
Dominik Wnuczek
Z.S. im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a
01-043 Warszawa

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: