BiP


Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego

aktualizowano: 15 paźzdziernika 2019 r.

Dyrekcja:

Dyrektor: mgr inż. Małgorzata Pruszyńska
Przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu się w Kancelarii Dyrektora

Kancelaria Dyrektora czynna:
poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Wicedyrektor: mgr Aneta Tułacz
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek 08:00 - 12:00 
wtorek 13:00 - 15:30 
środa 8:00 - 12:00 
czwartek 13:00 - 15:30 
piątek 08:00 - 12:00

Wicedyrektor: mgr Dorota Marciniak
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek 08:00 - 12:00 
wtorek 12:00 - 16:00 
środa 12:00 - 16:00 
czwartek 08:00 - 12:00 
piątek 08:00 - 16:00

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż. Magdalena Ćwik
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek - piątek 08:00 - 12:00

Kierownik gospodarczy: Maria Jezierska
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Adres:

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a
01-043 Warszawa
(22)-838-60-61 do 3
e-mail: konar@konar.info
www.konar.info

Numer konta:
49 1030 1508 0000 0005 5090 0017
Duplikat świadectwa  - 26 zł
Duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

Działalność:
Szkoła funkcjonuje zgodnie z celami i zadaniami wynikającymi z Ustawy o OS z 7.09.1991 roku z późniejszymi zamianami - pobierz statut szkoły wraz z załącznikami.

Rekrutacja:
Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55A ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownik obiektów sportowych (1 etat)
Ogłoszenie

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.  MICHAŁA KONARSKIEGO ZATRUDNI ROBOTNIKA  DO PRAC LEKKICH NA 0,5 ETATU. GODZINY PRACY DO UZGODNIENIA. PŁACA WG REGULAMINU WYNAGRODZANIA OBOWIĄZUJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ. PRACA OD 15.02.2019Rr. KONTAKT TEL. 22 838 60 61 W. 12 LUB 24 LUB NA ADRES MAILOWY konar@konar.info lub kier_gospodrczy@konar.info a także osobiście ZS im. M. Konarskiego ul. Okopowa 55A w godzinach 9.00-15.00
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pana Marka Kalickiego na stanowisku robotnik do prac lekkich. Pan Marek Kalicki posiada wykształcenie średnie zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz spełnia niezbędne wymagania zawarte w ofercie o zatrudnieniu na ww. stanowisko.

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55A ogłasza nabór na wolne stanowisko referent/ starszy referent/samodzielny referent /specjalista/sekretarka kancelarii
Ogłoszenie
Oświadczenie
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pani Marzanny Kościńskiej na stanowisku specjalisty. Pani Marzanna Kościńska posiada wykształcenie średnie zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz spełnia niezbędne wymagania zawarte w ofercie o zatrudnieniu na ww.stanowisko.


Zamówienia publiczne:

Dyrektor Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia na prowadzenie bufetu szkolnego.
Ogłoszenie 
Wymagania
Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa pomieszczeń dla dwóch pracowni dydaktyczno – gastronomicznych a także rozbudowa instalacji gazowej i budowa instalacji wentylacji mechanicznej.
Ogłoszenie
SIWZ i wzór umowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferenta

"Wymiana podłóg w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego przy ulicy Okopowej 55a w Warszawie - roboty budowlane - II piętro"
Ogłoszenie
SIWZ i wzór umowy
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Rzut II piętra
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferenta
 
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul.Okopowej 55a w Warszawie
Ogloszenie
SIWZ
Wyjaśnienie do pytań dotyczących postępowania
Informacja z otwarcia ofertSprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy


Osoba wprowadzająca dane:

Z.S. im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55a
01-043 Warszawa

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: