Biblioteka


Biblioteka Zespołu Szkół im. M. Konarskiego jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Wspomaga rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów, prowadzone lekcje  biblioteczne, konkursy czytelnicze, kiermasze oraz wystawy tematyczne. Każdego roku w maju organizowana jest zbiórka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, podopiecznych szpitali i hospicjów, we współpracy z Fundacją "Zaczytani", a w ciągu całego roku szkolnego konkursy, m.in. Konkurs Pięknego Czytania, Konkurs na Najciekawszą Recenzję Książki oraz spacery literackie m. in. "Śladami "Lalki B. Prusa". Biblioteka Zespołu Szkół znajduje się na pierwszym piętrze. Składa się z wypożyczalni połączonej z czytelnią.
      

Zbiory biblioteczne liczą ponad 26 tys. woluminów. Lwia część księgozbioru to lektury szkolne, literatura piękna polska i światowa oraz pozycje z historii literatury i historii powszechnej. Księgozbiór podręczny, znajdujący się w czytelni stanowią: encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki do języka polskiego i języków obcych, leksykony, wydawnictwa albumowe, literatura popularnonaukowa, podręczniki szkolne oraz dokumenty elektroniczne (płyty DVD, audiobooki i inne dokumenty elektroniczne). Ponadto czytelnia jest wyposażona w 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Biblioteka (wypożyczalnia i czytelnia) otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 14:00.

Regulamin czytelni multimedialnej
Regulamin wypożyczalni

Przydatne linki

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Narodowa
Encyklopedia  PWN
Wolne lektury
Motywy literackie
 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: