ZMIANY W REKRUTACJI


Uwaga: ZMIANY W REKRUTACJI:
Od 19 czerwca, od godz. 14:00 - przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń o wynikach egzaminu.
Od 21 czerwca, od godz. 08:00 - wydawanie kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowań do lekarza medycyny pracy.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: