Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie:

  • LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Konarskiego,
  • Technikum nr 26
  • Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 im. Michała Konarskiego

zostaje czasowo ograniczone - nie będą prowadzone w szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Kontakt ze szkołą: rodziców, uczniów i nauczycieli możliwy za pośrednictwem e-dziennika.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: