XX Dzień Papieski


Dnia 11 października 2020 roku, pod hasłem „Totus Tuus”, już po raz dwudziesty odbył się Dzień Papieski. Z tej okazji, pod kościołem Świętego Karola Boromeusza, wolontariusze naszej szkoły wraz z katechetami s. Sancją i p. Jackiem Krużyckim, wzięli udział w zbiórce pieniędzy, na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. O pomoc dla ubogich prosił Jan Paweł II. Szczególnie bliska Jego sercu była biedna młodzież. Stąd Dzień Papieski jest szansą  do zbiórki pieniędzy dla zdolnej młodzieży, która nie ma warunków do odpowiedniego rozwoju intelektualnego. Taką pomocą przede wszystkim objęci są uczniowie z ubogich miast i wiosek, którym później przyznaje się stypendia. Włączając się w akcję, uczestniczymy w budowie: „Żywego pomnika Jana Pawła II”.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: