Wzory mundurów obowiązujących uczniów przyjętych do klas pierwszych LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konarskiego w roku szkolnym 2020/2021


Wzory mundurów obowiązujących uczniów przyjętych do klas pierwszych    LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego  im. M. Konarskiego  w roku szkolnym 2020/2021: https://bit.ly/2YZq6IK

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: