Wspomnienie o Dyrektorze Zbigniewie Tońskim


Dnia 22 maja 2019 roku, w wieku 82 lata, nagle odszedł od nas na zawsze Pan Dyrektor Zbigniew Toński.

W Szkole im. Michała Konarskiego pracował od 1968 r. jako nauczyciel matematyki. Już po dwóch latach pracy został wicedyrektorem. Tę funkcję sprawował do 1986 r., kiedy awansował na stanowisko Dyrektora całego Zespołu Szkół. Naszą Szkołę prowadził przez 18 lat. Po zakończeniu pracy na stanowiskach kierowniczych nadal pracował jako nauczyciel matematyki, aż do roku 2010. Niezwykle sympatyczne kontakty ze Szkołą i wieloma pracownikami utrzymywał do końca swojego życia.
Od początku pracy, do chwili obecnej cieszył się wielkim szacunkiem i uznaniem społeczności szkolnej. Wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność i takt, były przykładnymi cechami Pana Dyrektora. Umiał słuchać ludzi i rozmawiać z nimi, zarówno z uczniami, nauczycielami, jak i z pracownikami administracji i obsługi. Objawiało się to też umiejętnościami tworzenia bardzo dobrej, ogólnie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej. Miał także niewątpliwy dar łagodzenia i rozwiązywania konfliktów miedzy ludźmi.
Z pewnością wielu uczniów i ich rodziców odczuwa wdzięczność, że trafili na tak sumiennego pedagoga. Wychowankowie zawsze mogli liczyć na radę oraz pomoc i taką otrzymywali.
W osobie Pana Dyrektora Zbigniewa Tońskiego doznaliśmy bardzo bolesnej straty, ale pozostawił serdeczny i trwały ślad w naszych sercach.


opracował p. Stefan Sotomski

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: