Warsztaty z Instytutem Pileckiego


W środę, 11.12.2019 gościliśmy w naszej szkole  pana Kacpra Kempistego z Instytutu Pileckiego, który poprowadził warsztaty nt. postaci Witolda Pileckiego. W spotkaniu uczestniczyły klasy: 2La i 1LGD. Prowadzący odwołał się do wiedzy, wrażliwości , wyobraźni i kreatywności młodzieży. Pierwszym zadaniem uczestników był wybór i próba interpretacji zdjęć W. Pileckiego, próba odtworzenia historii człowieka uchwyconej na fotografii. Prelegent przybliżył uczniom postać rotmistrza Pileckiego. Opowiedział o działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, udziale w wojnie polsko-bolszewickiej. Poruszył temat jego działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej. Następnie uczniowie pracowali w grupach. Czytali fragmenty wspomnień Witolda Pileckiego z różnych okresów życia. Zadaniem uczniów było wydobycie i wypisanie  z tekstów źródłowych tych cech bohatera, które ich najbardziej ujęły oraz ról, jakie odegrał Pilecki w wydarzeniach z dziejów Polski. Interesujące warsztaty pozwoliły młodzieży  poszerzyć wiedzę na temat historii Polski i postaci rotmistrza Pileckiego, osobowości wielkiego formatu.

Joanna Morawska

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: