W Centrum Szkolenia Policji


Nasi uczniowie, laureaci II stopnia konkursu IPN i KGP dla klas mundurowych „Policjanci w służbie historii” Magda Ziemak, Bartosz Sawinda i Bartosz Lenart wraz z opiekunem projektu panem Piotrem Kościelniakiem gościli w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie przez kilka dni poznawali namiastkę codziennego funkcjonowania Centrum. Laureaci odwiedzili również Komendę Główną i Stołeczną Policji. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz tajników zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Nasi goście mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną pod okiem doświadczonych instruktorów i wziąć udział w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego. Nie zabrakło także tradycyjnej musztry policyjnej na placu apelowym. Na uroczystym zakończeniu wizyty, laureaci i ich opiekunowie z rąk Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Rosół, Naczelnika Wydziału Projektów Edukacyjnych Biura Edukacji Narodowej IPN Pana Mateusza Marka oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KGP nadkom. Huberta Kaczorowskiego, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: