Uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych


W piątek 26 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 dyrektor szkoły mgr inż. Małgorzata Pruszyńska powitała zebranych na uroczystości pożegnania uczniów kończących szkołę. Gośćmi honorowymi naszej uroczystości byli: Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV nadkomisarz Tomasz Żak, major Artur Leśniewski z 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego, komisarz Joanna Malina z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, podkomisarz Marta Sulowska– oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV, aspirant sztabowa Monika Kobuz - Roszuk z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV oraz pani Patrycja Ozdarska asystentka Dyrektora Generalnego Air Port Hotel Okęcie. W pierwszej części uczniowie klas maturalnych złożyli na ręce pani dyrektor podziękowania dla wszystkich pracowników szkoły, a następnie podziękowali wychowawcom. Pani dyrektor z kolei wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyła nagrody oraz listy gratulacyjne:
1. Najlepszej Absolwentce Technikum nr 26 A.D. 2019 Paulinie Dominiak,
2. Najlepszemu Absolwentowi LXXXVIII LO im. M. Konarskiego A.D. 2019 Hubertowi Kaczmarzykowi, 
3. za bardzo dobre wyniki w nauce: 
Natalii Dabińskiej
Julii Grzybowskiej 
Annie Nosal 
Milenie Matuszewskiej
Annie Kałuskiej
Annie Andrzejak
Klaudii Sztyk
Oliwii Dmoch
4. za 100 % frekwencję:
Paulinie Majek 
Paulinie Szatanek 
Milenie Matuszewskiej 
Aleksandrze Biernackiej 
Kacprowi Matysiakowi 
Zuzannie Cieślik
Julii Kacprowicz
Sebastianowi Gutkowskiemu 
Karolowi Dąbrowa
5.za szczególne zaangażowanie w promowanie szkoły:
Kamilowi Fadygowskiemu 
Katarzynie Nowak
Dominice Gryz
Natalii Dabińskiej 
Hubertowi Kaczmarzykowi 
Pawłowi Kurek 
Natalii Grabińskiej 
Janowi Czupryńskiemu 
6. za aktywność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego:
Marcinowi Chudzik
Oliwii Dmoch
Natalii Krassowskiej
Annie Wójcik
Kamili Szostak
Sandrze Nowak
Paulinie Majek
Julii Grzybowskiej
Annie Nosal 
Andżelice Litwińskiej  
Milenie Matuszewskiej 
Ewie Terlikowskiej 
Aleksandrze Kielar 
7. za szczególne osiągnięcia sportowe:
Annie Kałuskiej  
Janowi Czupryńskiemu  
Hubertowi Kaczmarzykowi  
Janowi Gacek 
Natalii Dabińskiej 
Patrycji Laskowskiej
Jakubowi Kuranowskiemu  
Michałowi Szulińskiemu  
Paulinie Dominiak 
Sandrze Nowak 
Annie Wójcik 
Listy referencyjne otrzymali:
W technikum Kamil Fadygowski, a w liceum Hubert Kaczmarzyk. 
Uroczystość przygotowali: Paula Pracz, Karolina Siemiątkowska, Robert Nowak uczniowie klasy 3 technikum, Agata Walędziak, Klaudia Zawłocka, Aleksandra Jasińska, Jakub Jakubczak, Bartosz Lenart, Kacper Kowalski i Wojtek Daniel uczniowie klasy 2 policyjnej oraz uczniowie klasy 1 policyjnej będący w asyście pocztu sztandarowego.  

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: