„Turniej mówców-przeczytajcie to”


Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym już „Turniej mówców-przeczytajcie to”. Regulamin i informacje organizacyjne zamieszczamy poniżej. 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów Z.S im. M. Konarskiego.

2. Celem konkursu jest:

- kształcenie umiejętności oratorskich,

- pielęgnowanie poprawnej polszczyzny,

- propagowanie kultury czytelniczej,

- podnoszenie poziomu czytelnictwa,

- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania czasu wolnego,

3. Termin konkursu: 22.03.2019 piątek, 6 godzina lekcyjna (sala 307)

4. Zadaniem w konkursie będzie wygłoszenie ustnej recenzji, rekomendacji, zachęty do przeczytania wybranej przez uczestnika konkursu książki. Czas wypowiedzi ok. 4 min.

5.  Komisja oceniać będzie mówców według następujących kryteriów:

- umiejętności oratorskie mówcy,

- poprawność i piękno polszczyzny,

- zaangażowanie w realizację zadania,

- umiejętność przekonywania oraz oryginalność wystąpienia.

6. Zgłoszenia do p. M. Świcarz (sala nr 307) oraz p J. Morawskiej (czytelnia).

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: