Technikum


TECHNIK HOTELARSTWA
Zdjęcia w galerii technikum  ↓

Jeżeli jesteś osobą pozytywnie nastawioną do ludzi, o wysokiej kulturze osobistej i miłej aparycji, a ponadto samodzielny, odpowiedzialny i kreatywny rozpocznij naukę w naszej szkole w zawodzie technik hotelarstwa. Hotelarstwo to działalność usługowa z dużą przyszłością. Jej specyfiką jest gotowość personelu do obsługi gości w każdej chwili, w każdej sytuacji, przez całą dobę. 
Dlatego poziom usług jest, obok ceny, podstawowym kryterium przesądzającym 
o wyborze hotelu. Trzeba tak zadbać o potrzeby gościa, jego wygodę 
i bezpieczeństwo, żeby nie tylko dobrze się poczuł w hotelu, ale żeby jeszcze tutaj wrócił. Dobry hotelarz ma tę świadomość i dba o to na każdym kroku. 
Należy bowiem pamiętać, że pierwsze wrażenie, jakie wywiera na gościu witająca go osoba, decyduje często o ocenie całego hotelu. Dlatego każdy zatrudniony w hotelu musi wykazać się odpowiednią wiedzą na temat zasad przyjmowania gości, musi być komunikatywny oraz znać języki obce.
 
W trakcie 4-letniego/5-letniego cyklu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa uczniowie poznają tajniki zawodu, a zawłaszcza: wszystkie czynności związane z fachową 
i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, housekeeping, gastronomia, usługi dodatkowe), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez różne podmioty gospodarcze.
Zadania zawodowe: 
 • fachowa i kompleksowa obsługa gościa, 
 • organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, 
 • organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, 
 • organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, 
 • organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych, 
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich, 
 • prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego. 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Zdjęcia w galerii technikum  ↓
 
W ramach 4-letniego/5-letniego cyklu nauki w technikum uczeń zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych, które przygotowują do pomyślnego zdania egzaminów maturalnych oraz przedmiotów zawodowych, które pozawalają na przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Po ukończeniu technikum absolwent uzyskuje wykształcenie średnie oraz dwie kwalifikacje zawodowe TG.07 Sporządzanie potraw i napojów oraz TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych potwierdzające zdobycie zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.  
W trakcie nauki w technikum uczniowie opanowują zarówno w zakresie teoretycznym jaki i praktycznym treści dotyczące:
 • oceny jakości żywności oraz jej przechowywania, 
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizowania usług gastronomicznych.
Szkoła dysponuje nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi pracowniami technologii gastronomicznej oraz salą obsługi konsumenta, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę 
i ćwiczą swoje umiejętności zawodowe – m.in. przygotowują potrawy, uczą się zasad ich serwowania oraz zapoznają się z metodami obsługi gości. 
Dodatkowym atutem naszej szkoły jest szeroka współpraca z renomowanymi hotelami oraz restauracjami tj. Airport Hotel Okęcie, Sheraton, Mercure Warszawa Centrum, Amber Room, Moonsfera, Marriott, Winosfera, Café Zamek T.G.I. Friday’s American, Ibis Warszawa Centrum, Lord Hotel & Conference Center, La Regina, InterContinental Hotels & Resort's, Novotel Warszawa Airport, Golden Tulip Warsaw Airport, Sound Garden Hotel, Jan III Sobieski w których nasi uczniowie mogą uczyć się zawodu od wybitnych szefów kuchni, w ramach odbywania praktyk zawodowych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest pożądanym zawodem na rynku pracy, dającym wiele możliwości zatrudnienia. Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentom podjąć pracę m.in.: 
 • w różnych podmiotach gospodarczych zajmujących się działalnością gastronomiczną, takich jak: hotele, pensjonaty, statki pasażerskie, bary, kawiarnie, restauracje,
 • w obiektach żywienia zbiorowego: szkołach, przedszkolach, żłobkach, szpitalach, 
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywności oraz upowszechnianiem wiedzy o żywności. 
Ponadto, może on samodzielnie założyć działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych (cateringowych, hotelarskich czy agroturystycznych).

Galeria technikum

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: