Technikum


TECHNIK HOTELARSTWA
Zdjęcia w galerii technikum  ↓
 
Jeżeli jesteś osobą pozytywnie nastawioną do ludzi, o wysokiej kulturze osobistej i miłej aparycji, a ponadto samodzielny, odpowiedzialny i kreatywny rozpocznij naukę w naszej szkole w zawodzie technik hotelarstwa. Hotelarstwo to działalność usługowa z dużą przyszłością. Jej specyfiką jest gotowość personelu do obsługi gości w każdej chwili, w każdej sytuacji, przez całą dobę.
Dlatego poziom usług jest, obok ceny, podstawowym kryterium przesądzającym  o wyborze hotelu. Trzeba tak zadbać o potrzeby gościa, jego wygodę i bezpieczeństwo, żeby nie tylko dobrze się poczuł w hotelu, ale żeby jeszcze tutaj wrócił. Dobry hotelarz ma tę świadomość i dba o to na każdym kroku.
Należy bowiem pamiętać, że pierwsze wrażenie, jakie wywiera na gościu witająca go osoba, decyduje często o ocenie całego hotelu. Dlatego każdy zatrudniony w hotelu musi wykazać się odpowiednią wiedzą na temat zasad przyjmowania gości, musi być komunikatywny oraz znać języki obce.
W trakcie 5-letniego cyklu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa uczniowie poznają tajniki zawodu, a zawłaszcza: wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, housekeeping, gastronomia, usługi dodatkowe), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez różne podmioty gospodarcze.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowują uczniów do egzaminu z dwóch kwalifikacji: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz HGT.06. Realizacja usług w recepcji, a tym samym do uzyskania tytułu technika hotelarstwa:
 
Zadania zawodowe:
 • fachowa i kompleksowa obsługa gościa,
 • organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim,
 • organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta,
 • organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez,
 • organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych,
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego.
   
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Zdjęcia w galerii technikum  ↓
 
W ramach 5-letniego cyklu nauki w technikum uczeń zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych, które przygotowują do pomyślnego zdania egzaminów maturalnych oraz z przedmiotów zawodowych, które pozawalają na przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych.
Po ukończeniu technikum absolwent uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom z dwóch kwalifikacji zawodowych HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań oraz HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych potwierdzające zdobycie zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. 
W trakcie nauki w technikum uczniowie opanowują zarówno w zakresie teoretycznym jaki i praktycznym treści dotyczące:
 • oceny jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizowania usług gastronomicznych.
Szkoła dysponuje nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi pracowniami technologii gastronomicznej oraz salą obsługi konsumenta, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i ćwiczą swoje umiejętności zawodowe – m.in. przygotowują potrawy, uczą się zasad ich serwowania oraz zapoznają się z metodami obsługi gości.
Dodatkowym atutem naszej szkoły jest szeroka współpraca z renomowanymi hotelami oraz restauracjami tj. Airport Hotel Okęcie, Sheraton Warsaw, Mercure Warszawa Centrum, Radisson Blu Centrum,  Warsaw Marriott Hotel, Westin Warsaw Hotel,  Moonsfera, Winosfera, Rozbrat 20, Café Zamek, T.G.I. Friday’s American, Ibis Warszawa Centrum, La Regina, InterContinental Hotels & Resort's, Novotel Warszawa Airport, w których nasi uczniowie mogą uczyć się zawodu od wybitnych szefów kuchni, w ramach odbywania praktyk zawodowych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest pożądanym zawodem na rynku pracy, dającym wiele możliwości zatrudnienia. Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentom podjąć pracę m.in.:
 • w różnych podmiotach gospodarczych zajmujących się działalnością gastronomiczną, takich jak: hotele, pensjonaty, statki pasażerskie, bary, kawiarnie, restauracje,
 • w obiektach żywienia zbiorowego: szkołach, przedszkolach, żłobkach, szpitalach,
 • w instytucjach zajmujących się obrotem żywności oraz upowszechnianiem wiedzy o żywności.
Ponadto, może on samodzielnie założyć działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych (cateringowych, hotelarskich czy agroturystycznych).


Galeria technikum

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: