„Szkolne Czytanie dla Niepodległej”


Dnia 10.10.2018.r. w naszej szkole miało miejsce wydarzenie kulturalne „Szkolne Czytanie
dla Niepodległej”. Zaproszeni goście i uczniowie czytali utwory z Antologii Niepodległości,
by uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wiersze Zbigniewa
Herberta z okazji trwającego roku tego wyjątkowego poety.
Przedsięwzięcie miało szczególny charakter, gdyż objęła je Patronatem Honorowym
małżonka prezydenta RP- pani Agata Kornhauser - Duda.
Patronem medialnym imprezy było Radio Warszawa.
Sponsorem - Hotel Mercure Warszawa Centrum.
Oprawę muzyczną naszego spotkania zapewnił kwintet Orkiestry Reprezentacyjnej
Policji.

Ideą przedsięwzięcia było wspólne czytanie utworów z listy 44 tekstów umieszczonych w
Antologii Niepodległości, wybranych przez parę prezydencką. Fragmenty utworów, wraz z
uczniami, przeczytali zaproszeni Goście Honorowi – reprezentanci władz oświatowych,
samorządowych, środowisk akademickich, duchowieństwa, wojska i policji, dziennikarze
radiowi i telewizyjni, szefowie kuchni, emerytowani i czynni nauczyciele, przyjaciele szkoły.
Swoją obecnością i czynnym udziałem w wydarzeniu zaszczycili nas:
Pani Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty,
Pani Grażyna Orzechowska – Mikulska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola,
Pan Rafał Miastowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów – absolwent naszej szkoły,
Ksiądz prałat Marek Gałęziewski - proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Karola
Boromeusza,
Młodszy inspektor Sławomir Trojanowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV,
Pułkownik Piotr Kurzyk - Zastępca Prorektora do Spraw Wojskowych Wojskowej Akademii
Technicznej,
Podpułkownik Artur Wysocki reprezentujący Dowództwo Garnizonu Warszawa,
Pani Dorota Dąbrowska pełniąca obowiązki radcy w Wydziale Profilaktyki Społecznej Biura
Prewencji Komendy Głównej Policji,
Policjant AT - reprezentujący Komendę Stołeczną Policji,
Komisarz Joanna Malina z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV,
Aspirant sztabowy Jacek Błaszczyk z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV,
Pan Jerzy Zelnik – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, scenarzysta małych form
teatralnych, reżyser teatralny, mistrz słowa,
Pan Robert Skubisz – twórca Restauracji Amber Room, szef kuchni, który pracował w
restauracji Amber Room przez 14 lat,
Pan Przemysław Babiarz - dziennikarz i komentator sportowy TVP
Pan Mateusz Szymkowiak - reporter i prezenter Telewizji Polskiej, współprowadzący
pierwszą edycję programu „The Voice of Poland”, reporter „Pytania na śniadanie”
Pan Paweł Kęska - dziennikarz Radia Warszawa odpowiedzialny za projekty rozwoju
muzeum i ośrodka dokumentacji księdza Jerzego Popiełuszki
Pani Elżbieta Borkiewicz – emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz wicedyrektor
naszej szkoły,
Pan Stefan Sotomski - absolwent naszej szkoły, emerytowany nauczyciel oraz wicedyrektor
naszej szkoły,
Pan Daniel Stelmach – absolwent i przyjaciel szkoły,

Pani Ewa Ban – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
Celem przedsięwzięcia było budowanie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz wyrażenie
zaangażowania młodzieży i przyjaciół szkoły w obchody setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Przeżyliśmy nietypową lekcję historii i patriotyzmu. Odbyliśmy wędrówkę śladami
literatury, tradycji, zabytków kultury, utworów powstałych na przestrzeni wieków, a
zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Usłyszeliśmy świetne interpretacje
utworów w wykonaniu naszych Gości i uczniów.
Wydarzenie wpisało się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Celem przedsięwzięcia było również promowanie czytelnictwa, w ramach realziowanego
przez szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Dziękujemy Gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością i czynny udział w
przedsięwzięciu, naszym uczniom oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tego
wydarzenia.
Koordynatorki przedsięwzięcia: Małgorzata Świcarz i Joanna Morawska
Napisali o nas:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/13087,Szkolne-Czytanie-dla-
Niepodleglej-w-Konarskim.html

http://www.wat.edu.pl/aktualnosci/czytalismy-dla-niepodleglej/
IMG_2489

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od 130 lat

Rekomendacje pracowników w Technikum i BS:


Rekomendacje partnerów w szkole LO: