SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2019


Miło nam poinformować, że Zespół Szkół im. Michała Konarskiego uzyskał status „Dobrej Praktyki” w IV Edycji Konkursu SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2019 za wdrożenie w szkole projektu Akademia Kulinarna Konara, który od września 2017 roku realizuje pani Daria Pająk we współpracy z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz kierownikiem szkolenia praktycznego panią Magdaleną Ćwik. Założeniem projektu AKADEMIA KULINARNA KONARA jest połączenie pasji, nauki oraz pomocy innym w jeden duży projekt o szerokim spektrum działania. Jednym z celów stworzenia projektu jest kształcenie uczniów w sposób podążający za dynamicznymi zmianami na rynku gastronomicznym. Dlatego szkoła dba, aby uczniowie nie tylko uczyli się podstawowych technik kulinarnych niezbędnych do uzyskania wybranej kwalifikacji, ale poznawali również nowe trendy gastronomiczne, poprzez udział w wycieczkach zawodowych, szkoleniach oraz targach. Ponadto, aby wzbogacić wiedzę i udoskonalić ich umiejętności szkoła zapewnia uczniom dodatkowe szkolenia praktyczne z wybitnymi szefami kuchni. Kolejnym celem projektu jest wdrażanie etyki zawodowej i umacnianie postaw społecznych i wartości moralnych wśród uczniów. W ramach Akademii tworzone są projekty dla społeczności lokalnej podczas których uczniowie dzielą się z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami zdobytą wiedzą zawodową, kształtują właściwe postawy  oraz wartości moralne takie jak: szacunek i empatia.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: