Samorząd Uczniowski


Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Maciej Gut klasa 3 Tż2
Zastępca Przewodniczącego: Klaudiusz Dymerski klasa 2 LA
Sekretarz: Sebastian Sarnowski  klasa 2 LA

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od 130 lat

Rekomendacje pracowników w Technikum i BS:


Rekomendacje partnerów w szkole LO: