Praktyki zagraniczne


Szkolenie z języka greckiego
Cel zajęć:
Poznanie podstawowego słownictwa i zwrotów grzecznościowych.

Terminy:
14 marca
28 marca
4 kwietnia

 
Szkolenie z języka angielskiego
Cel zajęć:
Powtórzenie i utrwalenie niezbędnych struktur gramatycznych.
Ćwiczenia: leksykalne, rozumienia ze słuchu, z mówienia i z czytania z zakresu przedmiotów żywienia i usług gastronomicznych i hotelarstwa.
Używanie języka angielskiego w praktyce – komunikowanie się, porozumiewanie się i rozumienie języka mówionego.
Terminy:
18 stycznie 2020 r.
25 stycznia 2020 r.
22 lutego 2020 r.
7 marca 2020 r.
21 marca 2020 r.

 
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego
 
Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie w terminie 01.11.2019 - 31.10.2020 realizuje projekt pt. „Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego” nr 2019-1-pl01-ka102-061890. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+, sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu, realizowanego we współpracy z greckim partnerem Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E., doświadczonym w implementacji tego typu inicjatyw, 50 uczniów klas drugich i trzecich o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa  wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do słonecznej Grecji!
Termin mobilności: 20.04.2020 - 15.05.2020.
Kordynator projektu: 
kierownik szkolenia praktycznego Magdalena Ćwik

Rekruracja - 06.11.2019 - 20.11.2019
Zebranie informacyjne dla uczniów i rodziców klas drugich i trzecich technikum odbędzie się 06.11.2019 godz. 17:00 w auli szkolnej


Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Plakat
Plakat 2

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: