"Paczka dla Bohatera"


Serdecznie dziękuję uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w organizacji akcji "Paczka dla Bohatera" (licznie przekazane produkty spożywcze) oraz "Kartki dla Bohatera" (tworzenie kartek świątecznych) na terenie szkoły. Paczki i kartki zostały przekazane organizatorom ogólnopolskim, do Agencji Mienia Wojskowego.
Joanna Morawska

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: