Konkurs „Unde venis et quo tendis?”


W trakcie kiedy pracowaliśmy zdalnie odbył się uczniowski konkurs „Unde venis et quo tendis? Skąd przychodzisz i dokąd zmierzasz?” Hasłem edycji 2020 było dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym mgr inż. Małgorzaty Pruszyńskiej dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego oraz księdza Bogusława Kowalskiego proboszcza Katedry Warszawsko-Praskiej.
Cele konkursu: wskazywanie uczniom niepodważalnych autorytetów, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania  uczniów życiem i działalnością wielkich Polaków na tle historii Polski i świata, kształtowanie i pogłębianie umiejętności wyrażania  własnych doświadczeń i refleksji poprzez słowo i obraz oraz doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się poprawną polszczyzną.
 
Zadaniem uczestników w konkursie było zinterpretowanie cytatu lub/i fotografii – zgodnie z podanymi w regulaminie wariantami pracy. Należało objaśnić, w jaki sposób zdaniem  uczestnika – na pytanie tytułowe Unde venis et quo tendis? odpowiadali swoim życiem i działalnością św. Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński. W nadesłanych pracach objaśnienia/komentarze uczestników dotyczyły wybranych przez siebie cytatów
z wypowiedzi tych wielkich Polaków.

Jury konkursu w składzie: Członkowie Honorowi: mgr inż. Małgorzata Pruszyńska i ksiądz Bogusław Kowalski, przewodniczący dr hab. Agata Sapiecha wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i nauczyciel muzyki oraz członkowie: Bożena Dargiel nauczyciel języka polskiego  i Jacek Krużycki nauczyciel religii, przyznało dwie nagrody:
I miejsce, nagrodę i Dyplom Laureata  Robertowi Filipiakowi, uczniowi klasy I LA,
II miejsce, nagrodę i Dyplom Laureata Oliwii Chudzik, uczennicy klasy I GLC.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na początku roku szkolnego 2020/2021. Po ogłoszeniu wyników, Patron Honorowy konkursu ks. Bogusław Kowalski, proboszcz Katedry Warszawsko – Praskiej przekazał następujące słowa: „Z serca gratuluję i błogosławię organizatorom, laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu „Unde venis et quo tendis?”

Księdzu Proboszczowi Bogusławowi Kowalskiemu Honorowemu Patronowi Konkursu, organizatorom: Pani dr Agacie Sapiecha, Pani Bożenie Dargiel oraz uczestnikom i laureatom  bardzo dziękuję za zaangażowanie w przedsięwzięcie poświęcone życiu i działalności św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego wielkich autorytetów - Polaków XX-wieku. 
Małgorzata Pruszyńska.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: