Kierunki Kształcenia


Technikum

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   W ramach 4-letniego cyklu nauki w technikum uczeń zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych, które...

Branżowa Szkoła

KUCHARZ   W ramach 3-letniego cyklu kształcenia w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia nr 6 im. M. Konarskiego  w zawodzie kucharz, uczniowie...

Liceum Ogólnokształcące

Klasa wojskowa  Klasy wojskowe w naszym liceum objął swoim patronatem Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, na podstawie...

Doradztwo Zawodowe

W Zespole Szkół im. M. Konarskiego doradztwo zawodowe realizowane jest zgodnie z przyjętym „Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego”...

Egzaminy Zewnętrzne

Poniżej odnośniki do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje na temat następujących egzaminów:...

Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji Branżowej Szkoły Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego Regulamin Rekrutacji Technikum Badania...

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od 130 lat

Rekomendacje pracowników w Technikum i BS:


Rekomendacje partnerów w szkole LO: