Kadra szkoły


Zespół kierowniczy
Dyrektor - mgr inż. Pruszyńska Małgorzata
Wicedyrektor - mgr inż. Kamilla Jachowicz
Wicedyrektor - mgr  Dorota Marciniak
Kierownik szkolenia praktycznego - mgr inż. Magdalena Ćwik

Zespół nauczycieli języka polskiego
mgr Brudnicka Renata
mgr Jeżak Aneta
mgr Świcarz Małgorzata
mgr Toma Magdalena

Zespół nauczycieli języków obcych

Nauczyciele języka angielskiego
mgr Baderko Anna
mgr Lubieniecka Anna
mgr Sala Sylwia
mgr Wasilewska Monika
mgr Wereszczak Agnieszka
mgr Zejnijew Beata
mgr Żemła Piotr

Nauczyciele języka niemieckiego
mgr Brandmiller-Witowska Lidia
mgr Mass - Gieras Agnieszka
mgr Polak - Kawiorska Ewelina

Zespół nauczycieli przedmiotów społecznych

Nauczyciele historii i wos
mgr Kowalczuk Marta
mgr Wyszyńska –Tomaszuk Monika

Nauczyciele geografii
mgr Pietrzak Janina
mgr Turowska Joanna

Nauczyciele biologii
mgr Jadwiszczok Katarzyna
mgr Litwiniuk-Gierwatowska Halina

Nauczyciele przedmiotów uzupełniających: Żandarmerii, Policji, Straży Granicznej
mgr Rogalska Ewa

Zespół przedmiotów ścisłych

Nauczyciele matematyki
mgr Ban Ewa
mgr Pyzik - Nowosielska Wiesława
mgr Sobański Mirosław

Nauczyciel informatyki
mgr Ogrzewała Ryszard

Nauczyciel chemii
dr Gorlicka Justyna

Nauczyciel fizyki
dr  Gorlicka Justyna

Zespół przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych
mgr Chojnowski Piotr
mgr inż. Dobrzańska Marta
mgr inż. Figat Marta
mgr inż. Łątkowska Marta
mgr inż. Pająk Daria
mgr inż. Smurzewska-Król Katarzyna

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
mgr Kaliniec Zofia
mgr Niedzielska Agnieszka

Nauczyciele kształcący hotelarzy
mgr Dymkowska Anna
mgr Socik Maciej

Nauczyciele bibliotekarze
mgr Morawska Joanna

Zespół nauczycieli religii i etyki

Religia
Krużycki Jacek
mgr Maciak Mariusz

Etyka
mgr Ewelina Polak-Kawiorska

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Baderko Kamil
mgr Charuk vel Gawryluk Jarosław
mgr Jedlińska Jolanta
mgr Kościelniak Piotr

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Stefaniuk Barbara

Zespół wspomagania – pedagodzy szkolni
mgr Kaźmierczyk Anna
mgr Dobrzeniecka Kamilla

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć w galerii, prezentujących kadrę Konara.

Galeria kadry szkoły

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: