Indeks Qulturalny


Podczas Wolskiej Konferencji Edukacji Kulturalnej jako jeden z istotnych aspektów spotkania zarekomendowano ideę Indeksu Qulturalnego, czyli dokumentowania aktywności kulturalnej w formie wydrukowanego indeksu. W takiej formie uczniowie szkół dokumentowaliby swoje uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach kulturalnych (warsztatach, panelach dyskusyjnych , konkursach ...), które potwierdzane byłyby wpisami w specjalnie przygotowanym IQ. 
Szkoły otrzymają wzorcowe książeczki, tak by indywidualnie służyły zainteresowanym do zapisu danych wydarzeń uczniom. Edukatorzy kulturalni zamierzają współpracować w tym zakresie z władzami różnych uczelni by te respektowały IQ jako narzędzie wspomagające przyjęcie  na wybrany kierunek studiów. Choć to dopiero perspektywa dla zainteresowanych, jednak sprzyjająca aktywnym kulturalnie ...o czym informuje koordynator : A. Jeżak

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: