Finał międzyszkolnego konkursu "Moja kartka świąteczna"


W tym roku uczniowie naszego Zespołu Szkół mieli okazję współzawodniczyć z uczniami Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych w konkursie plastyczno-językowym "Moja kartka świąteczna" w języku angielskim i niemieckim.  Udało im się wykonać 130 kart, które zostały wysłane do Domu Polskich Weteranów w Walii i  Domu Artystów Scen Polskich w Skolimowie. Uczniowie również osobiście składali życzenia i wręczyli kartki świąteczne pensjonariuszom  Domu Pomocy Społecznej Emerytowanego Pracownika Oświaty przy ul. Parkowej 7A w Warszawie, uczestnikom Powstania Warszawskiego w Domu Wsparcia Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22, duchownym i świeckim pracownikom Parafii Prawosławnej im. Jana Klimaka w Warszawie. Wszędzie inicjatywa młodzieży spotkała się z ciepłym przyjęciem osób obdarowanych.
Koordynatorem konkursu jest pani Lidia Brandmiller-Witowska, nauczyciel języka niemieckiego.
 

foto 006

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: