Egzaminy Zewnętrzne


Poniżej odnośniki do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje na temat następujących egzaminów: 

Egzamin maturalny: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ 
Egzamin zawodowy: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/ 

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie można uzyskać informacje na temat: 

Egzaminu maturalnego: https://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=173#menu_394 
Egzaminu zawodowego: https://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=303#menu_394 
Procedury na egzamin zawodowy PP2017: https://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=392#menu_394
Egzaminy maturalne

Matura 2018 w pigułce

Poniżej zamieszczamy linki do informacji na temat tzw. nowej i starej matury w sesji wiosna 2018 r.
1. egzamin w starej formule: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/
2. egzamin w nowej formule: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Deklaracje - matura 2018

Deklaracja dla:
ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
załącznik: http://www.konar.info/pdf/1a_N_Deklaracja_NF_2018.pdf 

Deklaracja dla:
absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
załącznik: http://www.konar.info/pdf/2_S_Deklaracja_SF_Likwidacja_szkoly_i_eksterni.pdf

Deklaracja dla:
absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)
załącznik: http://www.konar.info/pdf/4_S_Deklaracja_SF_Standard.pdf

Deklaracja dla:
absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
załącznik: http://www.konar.info/pdf/5_N_Deklaracja_NF_Likwidacja_szkoly_zagranica_i_eksterni_z_2016r.pdf


Egzaminy zawodowe

Informacja o egzaminie z kwalifikacji

Informacja z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3040


 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od 130 lat

Rekomendacje pracowników w Technikum i BS:


Rekomendacje partnerów w szkole LO: