,,ECO Z TWOJĄ WOLĄ"


Jednym z priorytetów edukacyjnych realizowanych przez wszystkie wolskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna „ECO Z TWOJĄ WOLĄ”. W tym miejscu zamieszczać  będziemy informacje z zakresu działań ekologicznych w Konarskim.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: