Dzień dla Życia


9 i 10 marca 2020 r. w naszej szkole odbyły się akcje związane z honorowym krwiodawstwem. 9 marca uczniowie klas 1 LAP, 1 LBP, 1 LCP oraz 2 LA uczestniczyli w spotkaniu z panem Janem Faberskim, przedstawicielem Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej, który podczas swojej prelekcji w ramach akcji „Dzień dla Życia” promował humanitarną ideę honorowego oddawania krwi obalając jednocześnie wiele mitów związanych z krwiodawstwem. Tego typu prelekcje odbywają się w naszej szkole od 2002 roku i mają na celu edukację młodzieży i promocję krwiodawstwa. 10 marca w naszej szkole odbyła się stacjonarna zbiórka krwi przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Zgłosiło się ponad 40 uczniów, potencjalnych dawców, z czego większość oddała krew. Dziękujemy i gratulujemy dojrzałej i odpowiedzialnej postawy wszystkim uczestnikom akcji.
Organizator: pani Marta Łątkowska 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: