Doradztwo Zawodowe


W Zespole Szkół im. M. Konarskiego doradztwo zawodowe realizowane jest zgodnie z przyjętym „Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego”

Wybór studiów:
Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

Egzamin maturalny:
http://www.oke.waw.pl/

Poznanie własnego potencjału zawodowego:
http://www.praca-enter.pl/

Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/
http://ciidmpm.blogspot.com/
http://www.perspektywy.pl/portal/
 
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
http://otk.sdsiz.com.pl/

Profesjonaliści 
Zapraszamy do obejrzenia filmu z cyklu „Profesjonaliści”, poświęconego wolskim szkołom zawodowym. Poniżej zamieszamy link do filmu o naszej szkole.
http://warszawa.tvp.pl/22779424/24112015

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od 130 lat

Rekomendacje pracowników w Technikum i BS:


Rekomendacje partnerów w szkole LO: