Doradztwo Zawodowe


W Zespole Szkół im. M. Konarskiego doradztwo zawodowe realizowane jest zgodnie z przyjętym „Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego”

Wybór studiów:
Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

Egzamin maturalny:
http://www.oke.waw.pl/

Poznanie własnego potencjału zawodowego:
http://www.praca-enter.pl/

Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/
http://ciidmpm.blogspot.com/
http://www.perspektywy.pl/portal/
 
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
http://otk.sdsiz.com.pl/

Profesjonaliści 
Zapraszamy do obejrzenia filmu z cyklu „Profesjonaliści”, poświęconego wolskim szkołom zawodowym. Poniżej zamieszamy link do filmu o naszej szkole.
http://warszawa.tvp.pl/22779424/24112015

Warsztaty z doradcami

W dniach 25-27 lutego 2019 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestniczyli w nich uczniowie  klas II LA, IILB, IILC, IIABS, III H, III Tż1 i III Tż2.  Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP omówili zagadnienia dotyczące skłonności zawodowych, ich wpływu na wybór przyszłego zawodu oraz aktualne tendencje na rynku pracy.

 

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: