Bemowskie Miasteczko Zawodów


Dnia 04 kwietnia b.r. od godziny 11.00 do 14.30 w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie, przy ul. Andriollego odbyło się Bemowskie Miasteczko Zawodów, w trakcie, którego zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną dla tegorocznych kandydatów. Urząd Dzielnicy Bemowa oraz dyrektorzy szkół zawodowych zaprosili uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych, stojących przed wyborem swojej drogi zawodowej. Na targach uczniowie i nauczyciele warszawskich szkół zawodowych zachęcali tegorocznych kandydatów do udziału w przygotowanych zajęciach warsztatowych, quizach, czy testach przybliżających kształcone umiejętności zawodowe. Młodzież ucząca się w szkołach średnich przybliżała zaproszonym gościom warunki nauki w swoich szkołach. Zapraszamy do fotogalerii prezentującej stoisko naszego technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa oraz branżowej szkoły 1 stopnia kształcącej w zawodzie kucharz.  

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: