100. rocznica pierwszych obchodów Narodowego Święta 3 Maja


W dniu 02 maja 2019 r. reprezentacja uczniów klas mundurowych naszego liceum wzięła udział w uroczystości 100. rocznicy pierwszych obchodów Narodowego Święta 3 Maja po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy, 03 maja 1919 r., w uroczystości wzięli udział: rząd RP, generalicja, korpus dyplomatyczny, episkopat, służby mundurowe oraz liczni weterani powstania styczniowego. Tegoroczne obchody zostały zorganizowane przez Krąg Pamięci Narodowej wspólnie z MON, na stokach Cytadeli Warszawskiej, a uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, młodzież akademicka i szkolna. Uroczystość rozpoczęła msza święta, której przewodniczył ks. gen. bryg. Sławomir Żarski. Następnie został odczytany uroczysty apel poległych, po którym Kompania Reprezentacyjna WP oddała salwę honorową.Opiekunami uczniów podczas uroczystości były pani Magdalena Ćwik oraz pani Barbara Stefaniuk.

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: